visie

"VORM VOLGT FUNCTIE"

Ruimtelijke ordening, stedenbouw en architectuur zijn nauw verbonden met de maatschappij. Wij werken aan de vormgeving van de samenleving.

Door telkens de wensen van de opdrachtgever en de locatie als basis te nemen voor het ontwerp ontstaat steeds weer een uniek gebouw dat voelt als een maatpak voor de gebruiker en wat zich als vanzelfsprekend past in zijn omgeving.
Duurzaamheid, energiezuinigheid, flexibiliteit en economisch verantwoord zijn begrippen die bij ieder ontwerp de hoofdrol spelen.