terug naar het overzicht 1 van 8

Het plan betreft de nieuwbouw van het restaurant inclusief 19 nieuwe hotelkamers in een authentieke stijl.
De Nieuwbouw vervangt het oude restaurant gedeelte met de daarboven gelegen verouderde hotelkamers.
Onder de nieuwbouw wordt een compleet souterain aangelegd wat wordt verbonden met de bestaande kelder onder het te behouden gedeelte van het hotel. Het hotel is gelegen in een gebied met een hoge historische waarde. Een belangrijke voorwaarde was dat het bouwplan aansluit bij de omgeving.