terug naar het overzicht 1 van 3

Nieuwbouw van een bedieningshuisje op de Proosdijersluis te Vinkeveen. Uitgangspunt bij het ontwerp is het noodzakelijke uitzicht vanuit het bedieningshuisje op de beide vaarwegen. Tevens dienen binnen het compacte ontwerp diverse functies te worden ingepast.