terug naar het overzicht 1 van 4

Nieuwbouw poldergemaal Dooijersluis aan de Portengense Zuwe te Breukelen. Voor Waternet (combinatie van hoogheemraadschap AGV en gemeente Amsterdam) is een ontwerp gemaakt voor de bovenbouw van en de terreininrichting rondom het vijzelgemaa...l Dooijersluis.
De locatie betreft het landelijk gebied op de overgang van de Geerkade van Wilnis naar de Portengense Zuwe van Breukelen, waarbij volop uitzicht over de lager gelegen polder richting Vinkeveen en de hoger gelegen ringvaart Bijleveld naar Kockengen en Woerdense Verlaat.
Dat uitzicht gaf aanleiding tot het maken van een panoramaplatform bovenop het gemaal.
Als referentie is het uitzichtterras bovenop Villa Malaparte aan de Middellandse Zee gebruikt.
Daarmee wordt een functioneel waterbouwkundig werk ook onderdeel van de openbare ruimte.
De functie van het gebouw kan aan het publiek worden uitgelegd in combinatie met het uitzicht.
Een gemaal staat symbool voor de scheiding of overgang tussen cultuur en natuur en op basis van die gedachte is gekozen voor een materialisering aan de zijde van de weg in strak en glad witgrijs beton en aan de zijde van de polder in ruig bruin beton met een bosgrondstructuur. De noodzakelijke glas- en roostervullingen liggen achter sluiers van zilvergrijs stripstaal verscholen en vormen samen met deuren en hekken het enige afwijkende materiaal ten opzichte van in het werk gestorte betonwanden.
De uitgebreide constructie van gewapend beton, noodzakelijk voor de fundering en het opvoeren van water door de vijzels, is in dit geval als bouwmateriaal doorgezet voor de wanden van de bovenbouw.
Daarmee is bereikt dat het gebouw meer als een eenheid toont en dat het gemaal in combinatie met het trafohuis meer als een onderdeel van de totale terreininrichting kan worden beschouwd.
De noodzakelijke verharding is als open bestrating uitgevoerd zodat regenwater kan infiltreren in de bodem en het terrein door grasstenen minder hard toont ten opzichte van het omliggend landschap.
Meer weergeven