stap 2 | Kiezen voor een architect

Eén van de eerste en tevens belangrijkste beslissingen bij het bouwen of verbouwen is de keuze van een architect. Een goede verhouding tussen u – de opdrachtgever – en de architect is van wezenlijk belang. Het moet klikken. De architect waarmee u aan tafel zit moet ú gaan begrijpen. Betrek de architect bij uw allereerste plannen, hoe vaag die misschien nog zijn. Hij wil van al uw wensen en ideeën op de hoogte zijn, om deze te kunnen ‘vertalen’ in een ontwerp. Het eerste kennismakings-gesprek kost u dan ook niets.