stap 6 | Het voorlopig ontwerp

Een goed doordacht voorlopig ontwerp vormt de basis van alles wat volgt. U krijgt de eerste presentatie van uw toekomstige gebouw. Spreekt dit voorstel u aan, dan bespreekt de architect het voorlopig ontwerp met de gemeentelijke of provinciale welstandscommissie.

Deze toetst, aan de hand van de eisen die de gemeente heeft vastgesteld, of het gebouw past in de omgeving. Op basis van het voorlopig ontwerp en aan de hand van een beknopte omschrijving van de uitwerking, wordt een globale kostenberekening gemaakt. Zo weet u niet alleen hoe uw gebouw eruit gaat zien, maar krijgt u ook een raming van de verschillende kosten.