stap 7 | Het definitief ontwerp

Op basis van uw commentaar of aanvullende wensen, de eerste reacties van de welstandscommissie of geraadpleegde adviseurs werkt de architect het voorlopig ontwerp uit tot een definitief ontwerp. De beeldbepalende details worden hierin meegenomen.

Gaat u accoord met dit definitief ontwerp en met de (financiële) uitwerking, dan geeft u het startschot voor de feitelijke bouw van uw woning of bedrijfs-pand. En dus ook voor de daarmee gepaard gaande kosten.