stap 8 | Toestemming tot bouwen

Na uw goedkeuring van het definitief ontwerp start de laatste fase van de bouwvoorbereiding. Bij de gemeente dient de architect een bouwaanvraag in als een compleet dossier zodat de gemeente kan zien wat uw plannen zijn. Deze aanvraag wordt door de gemeentelijke dienst Bouw- en Woningtoezicht beoor-deeld.

Wanneer geen bezwaar wordt gemaakt of de voorgestelde aanpassingen kunnen worden gerealiseerd, wordt de aanvraag door de gemeente ter inzage gelegd. Belanghebbenden kunnen er kennis van nemen en eventueel bezwaar maken. Worden er geen bezwaarschriften ingediend, of worden deze door de gemeente afgewezen, dán krijgt u vergunning om te gaan bouwen.