stap 9 | De bouwvergunning

In de Woningwet staat omschreven welke gegevens moeten worden verstrekt bij de aanvraag voor een bouwvergunning. Het bouwplan wordt getoetst op de volgende aspecten:


De aanvraag voor een bouwvergunning moet afgehandeld worden binnen drie maanden na datum waarop de aanvraag ontvankelijk is verklaard.