stap 12 | De aanbesteding

Meerdere bouwbedrijven zijn in de gelegenheid gesteld een inschrijfprijs uit te brengen. In overleg met u wordt nu gekozen voor de laagst inschrijvende aannemer, mits die past binnen het budget. Soms heeft de gunstigste inschrijver nuttige suggesties omtrent de uitvoering, soms zal de architect wijzigingsvoorstellen doen ten behoeve van aanscherping van de prijs.

Veelal zijn bij de aanbesteding ook de installaties van het gebouw aanbesteed en moeten de coördinatie-afspraken tussen alle betrokken bouwpartijen worden gemaakt. Dan kan met de (ver)bouw worden begonnen.