stap 13 | De uitvoering

Uw architect heeft zijn ontwerpende taak vervuld en gaat nu voor u de directie voeren over de uitvoering. Want hoewel alles in het door alle partijen ondertekende bestek vastligt, kunnen zich tijdens de bouw toch onverwachte omstandigheden voordoen. De architect zal u in deze situaties adviseren.

Hij bewaakt het tijdschema, ziet toe op de coördinatie tussen de uitvoerende partijen, let op afstemming met andere bedrijven (die bijvoorbeeld voor de inrichting of de terreinverzorging nodig zijn) en controleert de geleverde materialen.